Norra Vallgatan 34, 211 25 Malmö
040- 12 24 44
info@darlinfast.se

Med över 30 år i branschen

Om oss

Darlin Fastigheter AB bildades 2010, ägs av familjen Darlin och har sitt säte på Norra Vallgatan 34 i centrala Malmö. Vi har varit verksamma i fastighetsbranschen sedan 1970-talet och specifikt med fastighetsutveckling sedan början av 1990-talet (i annat bolag). Vi har en bakgrund som ekonom respektive jurist och har en lång erfarenhet av projektutveckling i olika branscher. Vi gillar lite annorlunda projekt gärna i en historiskt värdefull miljö där vi med hjälp av våra arkitekter kan skapa ett boende som tar hänsyn till den lokala byggtraditionen och lokalt byggmaterial.

Moderbolaget med dotterbolag har en varierande omsättning beroende av de byggprojekt som för tillfället pågår. Omsättningen har exempelvis varierat mellan 5 och 60 miljoner åren 2005 till 2019. Vi har färdigställt bostadsprojekt av varierande storlek och i olika boendeformer. År 2006 färdigställdes ett bostadsrättshus i centrala Lund med 14 st lägenheter och tre affärslokaler på Laboratoriegatan/Östra Mårtensgatan, samma år var ett parhus i äganderättsform på Stora Tomegatan i Lund klart. Året efter, d v s 2007 färdigställde vi 63 bostadsrätter på Farinvägen i Staffanstorp, 2009 två vindslägenheter på Henrik Smithsgatan 10 i Malmö och 2011/12, 19 st paradvåningar , varav 4 st vindsvåningar, i det anrika Wienska Palatset på Östergatan 27 i Malmö. 2013/14 överlämnade vi 9 st vindslägenheter på Kilian Zollsgatan i Slottsstaden till sina nya ägare.

År 2015 färdigställdes 50 st lägenheter i bostadsrättsform på Värpingegård i en unik gårdsmiljö på väster i Lund. Samma år byggde vi ett hyreshus på Borggårdsallén i Staffanstorp med 6 LSS-lägenheter och 8 hyreslägenheter. 2016 färdigställdes 13 st radhus i bostadsrättsform på Borggårdsallén i Staffanstorp. 2017 överlämnade vi 20 st brf-radhus till sina nya ägare på Tegelbruksvägen på Vikhemsområdet i Staffanstorp och 2018/19 har vi sålt 14 st fribyggartomter i Vallby.

För närvarande uppför vi ett hyresrättsprojekt med 32 lägenheter på Vikhemsområdet i Staffanstorp samt invid detta 10 st radhus i brf-form. Därutöver har vi på Sockerbruksområdet i centrala Staffanstorp dels ett hyresrättsprojekt med 17 st lägenheter dels ett brf-projekt med 54 lägenheter. Utöver ovan nämnda projekt finns det ytterligare ett antal som ligger i planeringsfasen. Dessa kommer vi att presentera på hemsidan så snart de är klara för marknadsföring.